PATRONI
HONOROWI
KONKURSU

PATRONI
KONKURSU

PATRONI
MERYTORYCZNI

I EDYCJA

konkurs orzeczniczy Ratio Decidendi

Fundacja Polskie Towarzystwo Prawnicze OPUS IURIS
oraz
Szkoła Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej AD EXEMPLUM
zapraszają do wzięcia udziału w

II EDYCJI KONKURSU

RATIO DECIDENDI

na projekt uchwały SN

NAGRODA GŁÓWNA

12 000 PLN

Finał Ratio Decidendi

ROBIMY WIELKIE RZECZY !!

15 listopada 2019 w Sądzie Najwyższym odbył się finał II edycji Konkursu Ratio Decidendi pod patronatem I Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf organizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawnicze "Opus Iuris" oraz Szkołę Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej Ad Exemplum.
W gronie Finalistów znalazły się 3 Panie i się 1 drużyna dwuosobowa.

Zadaniem Finalistek było podjęcie zagadnienia prawniczego: „Czy oceny przesłankowe (odnoszące się do zasady odpowiedzialności) zawarte w uzasadnieniu prawomocnego wyroku wydanego w sprawie o część świadczenia wiążą sąd (art. 365 § 1 KPC) w kolejnym procesie o dalszą część tego samego świadczenia, wynikającego z tego samego stosunku prawnego ?" - jednego z najbardziej dyskusyjnych zagadnień w cywilistyce ostatnimi czasy.

Składowi Jury przewodniczyły: SSN Katarzyna Gonera, jako Przewodnicząca i Przedstawicielka I Prezes Sądu Najwyższego oraz adw. Agata Rewerska jako Wiceprzewodnicząca i Prezes Polskiego Towarzystwa Prawniczego.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Jury mogło przyznać Nagrodę Głowną bądź wyróżnienia w Konkursie. Poziom konkursu był bardzo wyrównany i po burzliwej dyskusji oraz konsultacjach dotyczących regulaminu Konkursu, Jury zdecydowało przyznać dwa I miejsca ax aequo.

I miejsce ax aequo przyznano:

1. drużynie: Aleksandra Limańska i Agnieszka Szary oraz

1. Wiolecie Bieleckiej.

Z uwagi na trudność w podziale nagrody głównej wynoszącej 10 000 PLN, Juror - adw. Andrzej Zwara z Kancelarii Prawnej Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara postanowił dołączyć do grona sponsorów nagrody i powiększyć jej pule do 12 000 PLN, dzięki czemu każda z Pań wyróżnionych I miejscem otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 PLN.

Nagrody pieniężne w wysokości 12 000 PLN zostaną wypłacone przez Polskie Towarzystwo Prawnicze dzięki wsparciu sponsorów:

-

Szkoły Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej Ad Exemplum,


-

Kancelarii Ad Exemplum adw. Agaty Rewersiej,


-

DZP Domański, Zakrzewski, Palinka,


-

OLW Legal adw. Mikołaj Orzechowski, a także - po spektakularnej deklaracji adw. Andrzeja Zwary w toku obrad jury


-

Kancelarii Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara - adwokaci i radcowie prawni.Wszystkim Finalistkom gratulujemy ciekawych i profesjonalnych wystąpień, Uczestnikom Konkursu dziękujemy za udział i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, III edycji Ratio Decidendi 2020.

Serdecze podziękowania chcemy też złożyć Członkom Jury w składzie:
SSN Katarzyna Gonera,
adw. Agata Rewerska,
r.pr. Mariusz Haładyj - Prezes PGRP,
adw. Józef Palinka,
dr Agnieszka Kubiak-Cyrul - Prodziekan WPiA Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego,
SSO Beata Morawiec,
adw. Andrzej Zwara,
adw. Mikołaj Orzechowski,
dr hab. Tadeusz Zembrzuski - prof. UW,
dr hab. Piotr Rylski - prof UW,
SSN dr hab. Leszek Bosek - prof UW,
dr hab. Adam Redzik - prof. UW,
dr Olga Maria Piaskowska,
dr Katarzyna Witkowska
i szczególe podziękowania złożyć na ręce dr Marcina Dziurdy - Członka Jury i autora zadania finałowego.

oraz Patronom:
Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej - adw. Jackowi Treli

Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej - r.pr. Mariuszowi Haładyjowi

Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr hab. Jerzemu Pisulińskiemu

Dziekanowi Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego -prof. zw. dr hab. Janowi Widackiemu

Prezesowi Ośrodka Badań Adwokatury - adw. Andrzejowi Zwara

Prezesowi Stowarzyszenia Sędziów THEMIS - SSO Beacie Morawiec

Fundacji Radców Prawnych na Rzecz Nauki o Procesie "Iudicium Ars Est"

Wydawnictwu Naukowo-Prawniczemu Ad Exemplum

Związkowi Zawodowemu Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oraz
Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

grupom FB:
Polska Palestra
Dyskusyjny Klub Adwokatury – DeKA
Portalowi Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum.

DO ZOBACZENIA za rok !!
FINAŁ KONKURSU „RATIO DECIDENDI”

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, że I etap konkursu Ratio Decidendi wyłonił 4 finalistów (w tym jedną drużynę).

Poprosimy o brawa dla:
1. MARII PRUS,
2. WIOLETY BIELECKIEJ,
3. AGNIESZKI SZARY i ALEKSANDRY LIMAŃSKIEJ,
4. JOANNY MALCZYK.

Zapraszamy do wysłuchania wystąpień finałowych, które odbędą się 15 listopada, od godz. 10:30, na terenie Sądu Najwyższego w sali im. Stanisława Dąbrowskiego.

Wszystkim Finalistom życzymy powodzenia !!

Finał Ratio Decidendi

TEMAT

II etapu Konkursu:

Czy oceny przesłankowe (odnoszące się do zasady odpowiedzialności) zawarte w uzasadnieniu prawomocnego wyroku wydanego w sprawie o część świadczenia wiążą sąd (art. 365 § 1 KPC) w kolejnym procesie o dalszą część tego samego świadczenia, wynikającego z tego samego stosunku prawnego?

Na Państwa prace czekamy do 15 listopada, godz. 8:00!!

I etapu Konkursu:

Czy dla przypisania odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 245 KK - w sytuacji, gdy sprawca w celu wywarcia wpływu na świadka używa groźby karalnej w rozumieniu art. 115 § 12 KK - konieczne jest wykazanie, że groźba ta wzbudza uzasadnioną obawę jej spełnienia i czy obawa spełnienia tej groźby u pokrzywdzonego stanowi ustawowe znamię czynu zabronionego z art. 245 KK?

Patroni Honorowi

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego

Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Patroni Merytoryczni

Fundacja Radców Prawnych na Rzecz Nauki o Procesie "IUDICIUM ARS EST"

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum

Patroni Medialni

Polska Palestra

DeKA - Dyskusyjny Klub Adwokatury

Portal Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum

Finał Konkursu Ratio Decidendi

Szanowni Państwo,


Mamy przyjemność poinformować, że I etap konkursu Ratio Decidendi został zakończony i wyłonił 4 finalistów (w tym 2 zespoły). Jury I etapu konkursu, w składzie: prof. dr hab. Mateusz Pilich, adw. Agata Rewerska, dr hab. Piotr Rylski, dr Olga Piaskowska, dr Katarzyna Witkowska-Moździerz miało trudne zadanie, ponieważ poziom prac wszystkich Uczestników był bardzo wyrównany.

Finalistami Konkursu zostali:


Karolina Królikowska- Ziółkowska


[uzyskując 150 pkt/150 pkt]


zespół: Anna Zydroń i Kubica Artur


[uzyskując 144 pkt/150 pkt]


zespół: Maria Strojna i Zuzanna Morawska


[uzyskując 141 pkt/150 pkt]


Jarosław Paweł Kolenda


[uzyskując 140 pkt/150 pkt]


Zapraszamy do wysłuchania wystąpień finałowych, które odbędą się 20 kwietnia, od godz. 10:30, na terenie Sądu Najwyższego w sali St. Dąbrowskiego, na I piętrze.


Tematem finałowym jest:


„Czy w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, postanowienie sądu drugiej instancji odmawiające dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika osobie, która twierdzi że była samoistnym posiadaczem nieruchomości w okresie, którego dotyczy wniosek, jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie?


I w razie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy na postanowienie takie przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego bądź skarga kasacyjna czy też postanowienie takie nie jest zaskarżalne ?”

Główny fundator konkursu

TEMAT


II etapu konkursu:


wyciąg z REGULAMINU KONKURSU:


"Drugi etap konkursu przeznaczony jest dla finalistów I etapu i składa się z części pisemnej i ustnej oraz polega na sporządzeniu projektu uchwały Sądu Najwyższego tylko na jeden ze wskazanych poniżej tematów, a następnie na publicznym przedstawieniu rozstrzygnięcia tego tematu oraz ustnych jego motywów:


→ Czy w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, postanowienie sądu drugiej instancji odmawiające dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika osobie, która twierdzi że była samoistnym posiadaczem nieruchomości w okresie, którego dotyczy wniosek, jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie? I w razie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy na postanowienie takie przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego bądź skarga kasacyjna czy też postanowienie takie nie jest zaskarżalne?


TERMIN nadsyłania prac mija 16 KWIETNIA 2018.


Z poważaniem

adw. Agata Rewerska

TEMAT


I etapu konkursu:


wyciąg z REGULAMINU KONKURSU:


"Pierwszy etap konkursu jest wyłącznie pisemny i polega na sporządzeniu projektu uchwały Sądu Najwyższego na poniższy temat:


→ czy w postępowaniu o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską, sąd dokonując z urzędu ustalenia składu i wartości majątku wspólnego małżonków (art. 567 § 3 KPC w zw. z art. 684 KPC) określa wartość nieruchomości należącej do majątku podlegającego podziałowi przy uwzględnieniu jej obciążenia hipotecznego ? I w wypadku przyjęcia, że odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna - czy art. 618 § 3 KPC w zw. z 618 § 1 KPC stoi na przeszkodzie dochodzeniu między byłymi współmałżonkami roszczeń o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipotecznie, które zostało spłaconego przez jednego z małżonków po zniesieniu wspólności ?"


TERMIN nadsyłania prac mija 31 STYCZNIA 2018. Zachęcam Państwa do rozważenia wzięcia udziału w Konkursie oraz do udostępniania informacji o nim.


Z poważaniem

adw. Agata Rewerska

PATRONI
HONOROWI
KONKURSU

 • Prezes Sądu Najwyższego
 • Prokuratoria RP
 • ORA
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

PATRONI
KONKURSU

 • Prezes Sądu Najwyższego
 • Iustitia
 • Fundacja Prokuratorów Polskich
 • Wydawnictwo Ad Exemplum
 • Gazeta Ad Exemplum

PATRONI
MERYTORYCZNI

 • Szkoła Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej Ad Exemplum
 • Fundacja Radców Prawnych na Rzecz Nauki o Procesie Iudicium Ars Est